Klub Venuša Trebišov

Klub Venusa
Klub Venuša pri pobočke LPR Trebišov združuje ženy, ktoré aj napriek vlastným zdravotným problémov dokážu pomáhať iným onkologickým pacientom a počas roka organizujú viaceré podujatia.

Nahliadnite do našej fotogalérie.


Liga proti rakovine pobočka Trebišov

Logo LPR, logo TV
Liga proti rakovine pobočka Trebišov má na starosti koordináciu činnosti Ligy proti rakovine v okrese Trebišov. Pomáha organizovať rôzne akcie (Deň narcisov, Jabĺčkový deň), podporuje prevenciu a osvetu ohľadom onkologických ochorení.

Viac informácií nájdete na nasledujúcich stránkach:
Liga proti rakovine pobočka Trebišov
Liga proti rakovine


Plánované akcie

Dátum Akcia Poznámka
16.04.2010 Deň narcisov 2010 Podrobnosti nájdete na tomto webe ako aj na strankach LPR